Naslovna  
  Naslovna   Organizacija i pravila   Buduće aktivnosti   Kontakt

7. Kongres Srpskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju i 5. Kongres infektologa Srbije, sa međunarodnim učešćem, 21.-23. Novembar, Beograd, Srbija

Program možete preuzeti ovde

Prijavu za učešće možete preuzeti ovde

O nama:

Jugoslovensko Udruženje za antimikrobnu hemoterapiju je osnovano 09.10.2002. sa sedištem u Beogradu. Član je Međunarodnog udruženja za hemoterapiju (International Society for Chemotherapy) ISC.

Na osnovu Zakona o postupku registracije u Agencija za privredne registre, Udruženje je preimenovano u Srpsko 2012. godine. Sa svim sukcesorskim pravima Jugoslovenskog Udruženja.

Udruženje se bavi praćenjem i proučavanjem tematike antimikrobne hemoterapije u svim njenim aspektima, kako primene novih i već poznatih terapeutika, tako i problemima rezistencije, primene novih terapijskih protokola i interdisciplinarne saradnje koja je potrebna u rešavanju problema antimikrobne terapije.

Udruženje je do sada organizovalo veći broj sastanka: AMICA 6-7.11.2003., Prvi Kongres Udruženja 16-18.03.2006.Beograd,

  • Stručni skup sa međunarodnim učešćem posvećen antimikrobnoj rezistenciji (betalaktamaze proširenog spektra) i praćenju racionalne primene antibiotika, održan juna 2007 u Vršcu. Predavači su bili: Prof Dr D.Livermore, Prof Dr G.M. Rossolini, Prof Dr M. Čižman.
  • Drugi kongres Jugoslovenskog udruženja za antimikrobnu hemoterapiju održan je u Novom Sadu od 2-5. oktobra 2008. u Kongresnom centru "Master" Novosadskog sajma.
  • Simpozijum o novom gripu održan je 25.9.20 09. godine u organizaciji Kliničkog centra Srbije i Jugoslovensko udruženje za antimikrobnu hemoterapiju.
  • Udruženje je bilo domaćin 2nd Southeast European Conference on Chemotherapy and infection (SEEC) 03.06. Novembra 2011. u Beogradu.
  • Druga konferencija jugoistočne evrope o hemoterapiji i infekcijama bila je zajednički organizovana od strane JUAH i Federacije evropskih udruženja hemoterapije i i infekcija (FESCI) i u kooperaciji sa Međunarodnim udruženjem hemoterapije infekcija i kancera (ISC) i Mediteranskog udruženja hemoterapije (MSC) uz podršku mnogih naučnih udruženja iz regiona.
  • Stručni skup Antimikrobna rezistencija – aktuelni problem 04. decembra 2014. SLD, Beograd
  • Simpozijum – Savremena antimikrobna terapija – pristup, problemi, dileme Beograd 25.03.2016.
  • Meimpozijum – Upotreba i zloupotreba antibiotika – Medicinski i pravni aspekti 18. i 19. maj 2017

Prava članova udruženja:

Članovi udruženja mogu biti infektolozi, mikrobiolozi, farmakolozi, epidemiolozi, internisti, hirurzi, anesteziolozi, pedijatri, kao i svi drugi zdravstveni radnici koji se u svom radu susreću i bave rešavanjem problematike primene hemoterapije u infekcija.

Za članstvo u udruženju se ne plaća članarina. Svi članovi Udruženja su automatski i članovi ISC i imaju pravo na umanjenu kotizaciju za kongrese koje organizuje ISC ili je ISC koorganizator.

Svi organi i funkcije u udruženju su volonterske i za njih imenovani ne primaju nadoknadu.


 

Aktuelnosti:

Nacionalni vodič dobre kliničke prakse - Racionalna upotreba antibiotika

Evropski komitet za ispitivanje antimikrobne osetljivosti - Tabele graničnih vrednosti za tumačenje MIK-ova i prečnika zone inhibicije rasta - Verzija 9.0

7-kongres-2019

International Society of Chemotherapy

Federation of European Societies for Chemotherapy and for Infections

International Medical Association Bulgaria (IMAB)